Skip to content

Publicitat

Archive

Category: Aragonès

Queremos l’Aragonés en a Comunidá de Treballo d’os Perinés.

Congreso ALCEMCongreso ALCEM 2

Redefinició lingüística del Govern d’Aragó: llengua aragonesa + LAPAO (- català) | Xarxes socials i llengües.

El Govern d’Aragó, a 2 mesos de les eleccions, ha exposat a informació pública els futurs Currículums d’ESO i Batxillerat. Del seu contingut se’n pot extraure com configura el Govern les llengües històriques que hi ha Aragó. No hi ha la llengua catalana i la llengua aragonesa, tal com el món acadèmic ha definit històricament. El que hi ha és la llengua aragonesa i el LAPAO. I a més, a Aragó es permet l’ensenyament de català, que és una llengua estrangera (aliena a Aragó, clar).

La proposta actual només té consistència si s’accepten posicions explícitament anticatalanistes. Si no, és impossible entendre-ho:

  • Distingeix dues llengües aragoneses pròpies. No considera que el que es parla a la la Franja i el que es parla a l’Alt Aragó siguen la mateixa llengua (com algun secessionista defensa).
  • Estableix que el LAPAPYP és la llengua aragonesa, i que a més viu en una situació de diglòssia. La Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental de la Comunidad Autónoma de la segona Llei de llengües (2013) es diu llengua aragonesa, reconeguda internacionalment. No hi ha cap altra interpretació possible. Quan la Llei parla del LAPAPYP, es refereix a la llengua aragonesa.
  • Per contra, el LAPAO en cap cas pot identificar-se amb la llengua catalana. La Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental de la Comunidad Autónoma que defineix la segona Llei de llengües no té cap equivalent onomàstic dels acceptats internacionalment. I a més, el LAPAO no té oferta educativa (a diferència del que alguns havien fet) perquè el seu currículum es determinarà en “posteriores desarrollos normativos”
  • Es manté la docència en llengua catalana, però això no té cap tipus de relació amb el LAPAO. Es continua amb el desenvolupament del conveni entre el Govern d’Aragó i la Generalitat de Catalunya, que s’ha signat repetidament amb aquest objecte.
  • La normativa que ha de regir la llengua aragonesa és la de la Academia Aragonesa de la Lengua, institució que la Llei de llengües estableix que es crearà, però que actualment ha incomplert tots els terminis i no existeix.

A continuació us enganxo els paràgrafs més significatius de la Resolución Información Pública Currículos Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato – 27/3/2015:

El presente currículo determina los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de las modalidades lingüísticas comprendidas en la Lengua Aragonesa Propia de las Áreas Pirenaica y Prepirenaica, una de las dos lenguas propias que recoge la Ley 3/2013 de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón, en adelante, “Lengua Aragonesa”.

 

La situación de la Lengua Aragonesa, en marcada situación de diglosia en los territorios de la Comunidad Autónoma donde es lengua propia e histórica, requiere una actuación decidida por parte de las instituciones educativas encaminada a su preservación y fomento, en tanto que integrante del patrimonio cultural de Aragón

 

Disposición adicional séptima. Lengua aragonesa propia del área oriental.
Con el objeto de garantizar el derecho a cursar la enseñanza de las lenguas y sus modalidades lingüísticas propias de Aragón en las zonas de uso histórico predominante, cuyo aprendizaje será voluntario, en posteriores desarrollos normativos se determinará el currículo de la lengua aragonesa propia del área oriental.

 

Disposición adicional octava. Lengua catalana.
1. Con el objeto de garantizar el derecho a cursar la enseñanza de lengua catalana, los centros autorizados en la Comunidad Autónoma de Aragón podrán ampliar su horario lectivo.
2. Esta materia, con la consideración de materia de libre configuración autonómica, impartirá el currículo establecido, en virtud del protocolo de coordinación entre la Administración de la Generalidad de Cataluña y la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo de acciones coordinadas en materia de educación.

 

Artículo 22. Enseñanzas de lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón.
1. Los centros autorizados podrán impartir enseñanzas de lenguas y modalidades lingüísticas propias de la Comunidad Autónoma de Aragón acogiéndose a la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, que, en su capítulo V, Enseñanza de las lenguas propias, reconoce el derecho a la enseñanza de las lenguas y modalidades lingüísticas propias.
2. Asimismo, aquellos centros que impartan enseñanzas de lenguas y modalidades lingüísticas propias de la Comunidad Autónoma de Aragón podrán desarrollar proyectos lingüísticos que faciliten el aprendizaje funcional de las mismas mediante su uso como lengua vehicular para la enseñanza de otras materias. Dichos proyectos han de ser aprobados, de acuerdo con lo establecido en los artículos 127 y 132 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la redacción dada en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y deberán ser informados por el Servicio Provincial del Departamento competente en materia educativa con carácter previo a su autorización.
3. El artículo 5 de la Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, establece dos zonas: zona de utilización histórica predominante de la lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica de la Comunidad Autónoma, con sus modalidades lingüísticas y zona de utilización histórica predominante de la lengua aragonesa propia del área oriental de la Comunidad Autónoma, con sus modalidades lingüísticas. El currículo desarrollado en el Anexo II de la presente Orden hace referencia, exclusivamente, a la lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica.
4. En la enseñanza de la lengua aragonesa de la zona de utilización histórica predominante de la lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica de la Comunidad Autónoma, con sus modalidades lingüísticas, indicada en el punto anterior, se utilizará una sola norma ortográfica, que será establecida por la Academia Aragonesa de la Lengua.

Mañana, martes 24, a las 12 horas, se inaugurará la exposición «Siempre Aragón. Centenario del Estudio de Filología de Aragón en la Diputación de Zaragoza 1915-2015». Será en la Galería de la Planta Noble del Palacio de Sástago de la Diputación de Zaragoza (Coso, 44). La exposición permanecerá abierta hasta el 12 de abril (martes a sábado, de 11-14 h. y de 18-21 h,; domingo y festivos, de 11-14 h.).

Font: Rolde de Estudios Aragoneses
www.roldedeestudiosaragoneses.org
www.rolde.org

O benién luns (23 de marzo) a las 23:00 meterán o documental sobre l’aragonés “Ambistas” en Aragón TV.
Trailer

Curso d’aragonés en Barzelona.

Estadilla, Fonz y Graus mantienen su apuesta por la lengua de la zona.

Estadilla, Fonz y Graus mantienen su apuesta por la lengua de la zona

Joaquín Baldellou, Eduardo Pueyo, Carmen Sahún y Jorge Mur, ayer en la presentación del certamen.

El XIV Concurso literario Condau de Ribagorza se ha vuelto a convocar

 

 

 

ESTADILLA.- El XIV Concurso literario “Condau de Ribagorza” sigue evidenciando la apuesta de los Ayuntamientos de Estadilla, Fonz y Graus por conservar la cultura de la zona a través de su lengua propia, el bajorribagorzano. La cita, que no presenta novedades, vuelve a convocarse en las modalidades de relatos y poemas para adultos, mientras que mantiene la sección de narrativa para jóvenes, con una dotación total de 1.050 euros en premios.

unnamed

 

Como en años anteriores, «Cantar, charrar e chugar» mantendrá un tono lúdico y participativo, además de recordar al escritor en aragonés, fallecido a finales de 2014, Santiago Román Ledo.
Este acto forma parte de la programación que, en cerca de treinta localidades aragonesas, se está preparando por parte de diferentes colectivos en torno al Día de la Lengua Materna (fecha instituida por Unesco para promocionar el multilingüismo y la diversidad cultural).

La entrada es libre hasta completar aforo
Más información en nuestra web, y en el blog del Diya d’a Luenga Materna

Els socialcristians alemanys contra el català | Lo Finestró.

 

(Publicat al Diario de Teruel, el dissabte 15 de febrer)

Avui, 8 de desembre del 2014, m’assabento per Arredol, diari de lectura molt recomanable, que la Plataforma per la Llengua convoca un premi per al mes gran enemic d’aquest patrimoni tan íntimament aragonès que és la llengua catalana, pròpia i històrica de l’Aragó segons les nostres lleis prelapaistes. Tothom hi pot donar el seu vot escrivint a la web estimoelcatala.cat fins al 7 de gener vinent. Entre els candidats figura en primer lloc, amb tots els honors, la nostra presidenta Luisa Fernanda Rudi, i la segueixen, estalonant-la, els Wert, Bauzá, Fabra, Rajoy, Hollande, … . La darrera paraula, evidentment, la tenim nosaltres votants. I justament avui, quan semblava que la llista de candidats quedava tancada, els n’ha sortit un nou contricant amb totes les de guanyar. Es tracta del partit de la Unió Socialcristiana, Christlich Soziale Union (CSU) en alemany, partit germà del de Na Merkel amb el qual governa, juntament amb el PSOE alemany. La CSU acaba de publicar els punts que es tractaran dissabte al Congrés del partit a Nuremberg. I entre aquests n’hi ha un on declaren que s’ha d’instar —eufemisme per no dir “obligar”— a parlar alemany, tant en públic com en família, a tothom que tinga antecedents migracionals, (Migrationshintergründe) en alemany, i que vulga viure permanentment a Alemanya. Clar i alemany: que ja no podré enraonar en català amb els meus fills i amb la néta gran, ni amb els molts companys catalanòfons d’Alemanya com fins ara he fet. La CSU mereix que se la qualifique de la més gran enemiga del català d’enguany, perquè fins i tot la nostra presidenta, que mira si en fa de grosses contra nosaltres els aragonesos catalanòfons, no ens prohibeix d’enraonar català ni a casa ni en públic, mentre en diguem lapao i el parlem amb l’ortografia local, això sí. Quan al febrer es publicarà aquest cresol el lector ja sabrà qui haurà guanyat. Tot i que em sap greu que la nostra presidenta no guanye el premi de més gran enemiga del català, entendré que els votants no puguem evitar d’atorgar-lo a la Unió Socialcristiana.

 Artur Quintana

SASL - Heraldo 100215 - Derechos lingüísticosArticle original a l’Heraldo de Aragón (10/2/15)

Los derechos civiles de los hablantes de aragonés y catalán, bajo mínimos a partir del 1 de enero de 2015

Seminario Aragonés de Sociolingüística: Natxo Sorolla (URV), Chabier Gimeno (Unizar), Rosa Bercero (U. de Oxford), Ceci Lapresta (UdL), Antonio Eito (Unizar), Josep Espluga (UAB), Ánchel Reyes. Investigadores en las Lenguas de Aragón: Javier Giralt (Unizar), Maite Moret (Unizar).

La Ley aragonesa de Presupuestos, aprobada el pasado 30 de diciembre (Ley 14/2014), además de tratar los temas fiscales que le son propios, incorpora cambios legislativos en segundo plano que le son ajenos. Entre estos cambios se encuentra la supresión del catalán y el aragonés en la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés (Ley 3/1999). Este tipo de maniobras habitualmente intenta ocultar temas espinosos de cara al debate público. Y la política lingüística, por más que debería tratarse desde un espíritu abierto, inclusivo y de protección del patrimonio, ha dado con importantes debates y polémicas, en las que el Gobierno se ha visto envuelto de forma innecesaria, como el ya famoso LAPAO. El origen histórico del catalán en Aragón es avalado por la Universidad de Zaragoza, la Real Academia Española de la lengua o el Consejo de Europa.

En el antiguo redactado de esta Ley de Patrimonio se afirmaba que “el aragonés y el catalán, lenguas minoritarias de Aragón, en cuyo ámbito están comprendidas las diversas modalidades lingüísticas, son una riqueza cultural propia y serán especialmente protegidas por la Administración” (artículo 4). En 2013 se aprobó la segunda Ley de Lenguas de Aragón (Ley 3/2013), en la que de forma destacada, no se nombraba las lenguas que pretendía proteger. Aunque a lo largo de la ley se reiteraba el reconocimiento del uso, la protección y la promoción de las “lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón”, estas no eran definidas, y tan sólo parecía especificarse que estas lenguas eran dos (y no más) en la definición de las “zonas de utilización” de “la lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica” y de la “lengua aragonesa propia del área oriental”, y es por ello que calaron en la opinión pública los acrónimos de LAPAO y LAPAPYP.

La Ley de Patrimonio permitía resolver esta carencia, definiendo cuáles eran estas dos lenguas de acuerdo a los estudios filológicos. El articulado se aprobó el año 1999, cuando gobernaban los socios PP y PAR, como actualmente, y con el voto favorable de todos los partidos en la oposición. Las coincidencias hacen que Javier Callizo fuese consejero de Cultura en ese momento (PAR), y actualmente ocupe el cargo de Director General de Patrimonio Cultural.

El nuevo redactado elimina las denominaciones de catalán y aragonés de esta Ley, para apuntar que “además del castellano, Aragón tiene como propias, originales e históricas las lenguas aragonesas con sus modalidades lingüísticas de uso predominante en las áreas septentrional y oriental de la Comunidad Autónoma”, liquidando por completo cualquier referencia a cuáles son las lenguas a proteger por la legislación lingüística en Aragón.

El único mecanismo posible por el que la Ley de Lenguas puede resolver esta indefinición de lo que se protege es la Academia Aragonesa de la Lengua. Pero esta institución inexistente no cuenta aún con sus Estatutos, que debían ser aprobados ocho meses después de la entrada en vigor de la Ley, por lo que lleva más de un año de retraso (diciembre de 2013).

Únicamente mediante el reconocimiento del catalán y el aragonés, objetos de protección y promoción por parte de la legislación aragonesa como lenguas propias de Aragón, es posible iniciar los mecanismos de estabilización de estas comunidades lingüísticas, además de la reversión de los procesos de sustitución de este patrimonio aragonés.

 

bandera

El passat mes de gener es van convocar els premis literaris d’Aragó: “Premio de las Letras Aragonesas 2014”, “Premio Miguel Labordeta 2014” i “Premio Arnal Cavero-Guillem Micolau 2014”. Tal com va aprovar el govern PP-PAR el febrer del 2013, aquests tres premis són honorífics, això sí, als guanyadors se’ls lliurarà un magnífic diploma. Algú podria pensar que només amb estímuls crematístics es podia fomentar la creació literària? I per això es diu a la convocatòria “el premio és honorífico, entregándose un diploma acreditativo”; heus aquí la clau de l’èxit. No entenc com es van declarar deserts l’any passat. Tot i que, d’altra banda, el govern no es mostra pas del puny estret quan diu al decret que: “La obra premiada estará libre de derechos de edición para que pueda ser publicada”. Queda prou clar, doncs, que no vol perjudicar els autors apropiant-se dels seus drets. Amb aquest estímul no restarà de braços caiguts cap persona amb afició a l’escriptura; és més, empenyerà a escriure aquells aragonesos que no ho han fet mai, cercant el diploma honorífic i la llibertat de publicar les seues obres en qualsevol editorial, amb la qual, de ben segur, podran arribar a avantatjosos acords. Continuar llegint… Surrealistes premis literaris del govern d’Aragó | Lo Finestró.

ORDEN de 14 de enero de 2015, del Departamento de Educación, Universidad, Cultura Deporte, por la que se convoca el “Premio Arnal Cavero-Guillem Nicolau 2014”.
Mediante Decreto 22/2013, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, se han regulado los premios a la creación literaria y al sector del libro de Aragón, entre ellos el “Premio Arnal Cavero-Guillem Nicolau”, dirigido a estimular la creación literaria en cualquiera de las lenguas y sus modalidades lingüísticas propias de Aragón.

Bases del Premi (arxiu pdf)

Les “llengües aragoneses” optatives el pròxim curs a l’Aragó | Lo Finestró.

 

img1285322s

Aragóndigital ha publicat que a partir de setembre els centres educatius aragonesos aplicaran la LOMCE a 1r i 3r de l’ESO i 1r de Batxillerat. Quan parla de les assignatures no obligatòries, fa esment a la implantació de noves matèries optatives, dient que hi haurà la possibilitat de triar una assignatura específica de llengües pròpies, en la qual s’estudiaran [sic] els dialectes de la Comunitat. Encapçalant la notícia diu que els alumnes tindran l’opció d’estudiar les llengües aragoneses i la història d’Aragó. Em temo que tota la notícia sigui una pura transcripció d’una nota de la Conselleria, o més concretament del director d’Ordenació Acadèmica. Com veieu, del català i de l’aragonès no se’n parla ni per equivocació. Com és habitual, amb referència al tractament de les dues llengües pròpies minoritàries de l’Aragó sempre es pot trobar un “pitjor”, una negació o un nou menyspreu per part de la Conselleria d’Educació. En aquest cas està ben a la vista quan es diu: es podran estudiar optativament els dialectes de la Comunitat. Ni són català, ni aragonès, ni són llengües, ja només són dialectes. Es refereix també als dialectes del castellà? Tot és una absurditat, tot una bogeria. Mentre tant l’aragonès agonitza dia rere dia i el català, malgrat tants d’esforços per part d’institucions i persones que el defensem, es va diluint per tota la Franja. Guanya el PP, guanya el PAR i tots els que callen, perd la cultura, perd Aragó. I algú em preguntarà: qui o quins són Aragó?

Las lenguas aragonesas y la historia de Aragón, optativas para el próximo curso.

A partir de septiembre, los centros educativos aragoneses aplicarán la Lomce en 1º y 3º de la ESO y en 1º de Bachillerato. Así, los alumnos tendrán la opción de estudiar las lenguas aragonesas y la historia de Aragón. Además, en 4º de la ESO habrá dos opciones formativas una orientada a la universidad y otra a la formación profesional.
Marta Gracia Sánchez
La consejera de Educación, Dolores Serrat, y el director de Ordenación Académica, Marco Rando.

La consejera de Educación, Dolores Serrat, y el director de Ordenación Académica, Marco Rando.

Zaragoza.- El próximo curso 2015-2016 la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) comenzará a aplicarse en 1º y 3º de ESO y en 1º de Bachillerato y eso supondrá algunos cambios. El fundamental será un cambio de metodología, ya que se introduce en estos niveles el aprendizaje por competencias. Habrá continuidad en las asignaturas obligatorias y en su distribución horaria mientras que se implantarán nuevas materias específicas.

De esta manera, los alumnos de Secundaria tendrán la opción de elegir una asignatura específica de Lenguas Propias en la que se estudiarán los dialectos de la Comunidad. Además, en Bachillerato se impartirá Aragón: Historia y Derecho. En los tres casos serán de carácter optativo para el alumno. Estas dos asignaturas junto al Taller de Lengua/Matemáticas son las que se introducirán en el currículo haciendo uso de la autonomía que le otorga la Lomce para fijar materias de libre configuración autonómica.

La consejera de Educación, Dolores Serrat, ha señalado que la asignatura de Bachillerato va vinculada al programa cultural, educativo y social que es el programa Corona de Aragón Historia y Arte. “Es fundamental que nos sintamos orgullosos de nuestra propia identidad, que conozcamos la singularidad de las instituciones”, ha apuntado.

El Gobierno de Aragón va a reforzar también la autonomía de los centros educativos, que podrán decidir precisamente qué materias específicas ofertan a sus alumnos. Además 4º de Educación Secundaria Obligatoria se convertirá en un curso de carácter orientador y pasará a tener dos itinerarios formativos diferenciados: enseñanzas académicas y aplicadas.

Dolores Serrat ha explicado que el objetivo fundamental es “procurar que todos los alumnos puedan desarrollar sus talentos al máximo”. Por esto, ha incidido que es aquí donde juega papel las asignaturas específicas y las posibilidades. “Vivimos en una sociedad muy diversa donde tiene cabida muchos talentos distintos y todos tenemos talentos, por lo que hay que procurar que cada uno desarrolle sus talentos al máximo”, ha comentado.

Esta distribución recoge las aportaciones realizadas por las asociaciones de profesores, colegios profesionales y directores de instituto con los que el departamento de Educación se ha venido reuniendo desde septiembre.

En Secundaria, la asignatura de Ciencias de la Naturaleza pasa a dividirse en dos: Biología y Geología y Física y Química. Además los alumnos aragoneses de 3º recibirán una hora más de matemáticas a la semana. El departamento de Educación reforzará esta materia utilizando la hora que actualmente se dedica a Educación para la Ciudadanía y que con la Lomce desaparece.

Se mantendrán las asignaturas de Plástica, Música, Tecnología y Segunda Lengua Extranjera con las mismas horas de clase que hasta ahora dentro de las llamadas materias específicas. Además el Gobierno de Aragón implantará por primera vez Iniciación al Emprendimiento, Cultura Clásica, Lenguas Propias y Taller de Lengua/Matemáticas, planteada como asignatura de refuerzo.

La novedad fundamental en Secundaria llegará en el curso 2016-2017 con la implantación de dos itinerarios en 4º de la ESO: el de Enseñanzas Académicas y el de Aplicadas. El Departamento de Educación introducirá en este curso nuevas asignaturas como Economía, Ciencias Aplicadas e Iniciación al Emprendimiento que los alumnos podrán escoger en función del itinerario que cursen. También ampliará las asignaturas específicas ofertando por primera vez en 4º de ESO Filosofía, Cultura Científica, Artes Escénicas o Lenguas Propias.

En cuanto a Bachillerato, habrá tres modalidades, en lugar de las cuatro actuales, con varios itinerarios: Ciencias; Humanidades y Ciencias Sociales; y Artes. Además todos los alumnos cursarán 30 horas lectivas a la semana (actualmente reciben 29 horas de clase y una más si estudian Religión).

Entre las nuevas asignaturas, los estudiantes del Bachillerato de Artes cursarán por primera vez como materia troncal Fundamentos del Arte. Además como novedad Educación incorporará las asignaturas de Cultura Científica y Aragón-Historia y Derecho dentro de las materias específicas entre las que podrán elegir los alumnos. Los estudiantes de Ciencias también tendrán la posibilidad de cursar Anatomía Aplicada o Psicología; unas optativa limitadas hasta ahora a los alumnos de Artes y Humanidades respectivamente.

Las materias troncales deberán ofertarlas todos los centros educativos. A partir de ahí, sin embargo, cada instituto podrá decidir qué asignaturas específicas y de libre configuración autonómica ofrece a sus alumnos. De esta forma el Gobierno de Aragón refuerza la autonomía de los centros educativos, que además podrán decidir si algunas de esas materias deben cursarse obligatoriamente formando bloques de especialidades o son todas optativas para el alumno.

A lo largo de los últimos días el Departamento de Educación se ha reunido con los directores de los centros educativos de las tres provincias y con las asociaciones de directores para explicarles esta distribución de asignaturas y horas de clase. Junto a la aplicación de la Lomce en 1º y 3º de ESO y en 1º de Bachillerato, el próximo curso el Gobierno de Aragón completará la implantación de la reforma educativa en Primaria, concretamente en 2º, 4º y 6º curso y en 2º de FP Básica.

El govern d’Aragó elimina l’últim rastre legal del català – Racó Català.

 

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: