Skip to content

Archive

Category: Aragonès

Origen: L’aragonès de l’Aragó | Lo Finestró

Font: Viquipèdia

(Article publicat al Diario de Teruel)

Aquest títol, així d’entrada, pot semblar una tautologia, perquè és sabut que l’aragonès és una llengua que només es parla a l’Aragó, concretament a les comarques septentrionals del nostre país –prescindint, és clar, dels parlants de l’emigració. Això és ben cert si ens referim al present, però no al passat, ja que aleshores la llengua aragonesa era parlada també a les comarques centrals i meridionals de tot Aragó, tret de les més orientals on es parlava i es continua parlant català, i s’estengué parcialment pel País Valencià, per Múrcia i les comarques nordorientals d’Almeria, si més no, uns territoris ara, tots ells de llengua castellana. En tots aquests territoris la llengua castellana que s’hi parla avui en dia presenta unes modalitats amb forta presència fonètica, morfosintàctica i sobretot lèxica de substrat aragonès, així com també de català. En el cas d’aquesta darrera llengua la presència en les modalitats castellanes s’hi manifesta més com a adstrat, llevat de les comarques meridionals alacantines, Múrcia i Almeria, on el substrat català és tan considerable com l’aragonès. Totes aquestes modalitats de llengua castellana reben diferent noms, que canvien segons els territoris: xapurriat, xurro, castellà, murcià, castellà xapurriat, panotxo …, i tampoc no fóra del tot exagerat d’anomenar-les aragonès de València, de Múrcia, d’Almeria, de Terol, etc. La Constitució Espanyola declara que aquestes modalitats de la llengua castellana són una “riquesa” i “un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció”. Els estatuts de les comunitats autònomes on es parlen les esmentades modalitats de la llengua castellana recullen la preceptiva constitucional –en aquest cas també ho fa el nostre– si bé n’hi ha que fan veure com si ignoressen la Constitució, una incomprensible actitud, que el nostre estatut practica també en altres casos. De tota manera a pesar del que es preceptua tant a la Constitució com als Estatuts l’aplicació real de mesures de protecció i respecte d’aquestes modalitats és escàs. Convindria que els departaments de política lingüística i d’educació dels territoris on es parlen aqueixes modalitats castellanes desenvolupessen accions eficaces sense més dilacions. N’ haurem de tornar a parlar.

Artur Quintana i Font

– Departamento de Educación, Cultura y Deporte – (637 KB) $

Pàgines 55-59.

Origen: · CHISLA RADIO EMITE UEI EN DIRECTO – Lenguas de Aragón

Origen: · EL DÍA 24 DE ABRIL SE ENTREGA EL PREMIO LITERARIO EN ARAGONÉS CONDAU DE RIBAGORZA – Lenguas de Aragón

Origen: Ignacio López Susín reclama en Madrid un mayor reconocimiento de las lenguas minorizadas como el aragonés o el catalán de Aragón – AraInfo | Diario Libre d’Aragón

Ignacio López Susín reclama en Madrid un mayor reconocimiento de las lenguas minorizadas como el aragonés o el catalán de Aragón

El director general de Política Lingüística ha participado en el Senado en el IV Seminario Multicidisplinar sobre el Plurilingüismo donde ha recordado a las instituciones en Madrid que “la recuperación del patrimonio lingüístico es tarea de todos”, y no sólo de los territorios

| 21 abril, 2017 14.04
Ignacio López Susín reclama en Madrid un mayor reconocimiento de las lenguas minorizadas como el aragonés o el catalán de Aragón
Ignacio López Susín, director general de Política Lingüística de la DGA, en las Cortes de Aragón.

El director general de Política Lingüística del Gobierno de Aragón, Ignacio López Susín, ha presentado en el seno del IV Seminario Multidisciplinar sobre el Plurilingüismo en el Estado español, que se ha celebrado este viernes en el Senado, la situación lingüística en Aragón.

En su intervención, de cerca de noventa minutos, López Susín ha reclamado un mayor reconocimiento de las lenguas minorizadas como el aragonés o el catalán de Aragón, y ha lamentado que la Ley orgánica de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística, que se ha comenzado a tramitar en las Cortes Generales, se olvide de su situación, “ya que se corre el riesgo de caer en una nueva discriminación por una ley que debe tener como objeto, precisamente lo contrario”, ha dicho.

En su comparecencia el director general de Política Lingüística ha hecho, además, un recorrido histórico desde la formación de los romances aragonés y catalán en los momentos de creación del reino, la introducción del castellano especialmente a partir del siglo XV y las dificultades con que se han encontrado las dos lenguas hoy minorizadas, especialmente desde la pérdida en 1707 de las instituciones de autogobierno, hasta el régimen franquista.

Ha puesto de relieve el nuevo escenario que se abrió con la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía, especialmente tras la reforma de 2007 y la promulgación de las dos leyes de lenguas por las Cortes de Aragón.

López Susín también ha desgranado las actuaciones llevadas a cabo desde septiembre de 2015 tras la creación de la Dirección General, para la dignificación del aragonés y el catalán de Aragón: la aprobación de los currículos de ambas lenguas, con un crecimiento porcentual importante (más del 25%) del número de alumnos de aragonés en el curso 2016/17; la puesta en marcha de un proyecto piloto en 7 colegios del Altoaragón para la implementación del aragonés como lengua vehicular, gracias a un convenio con la Universidad de Zaragoza; la recuperación de programas y premios literarios que habían sido suprimidos por el anterior ejecutivo; la convocatoria de subvenciones y ayudas y la creación de nuevos programas de difusión, así como de sendos premios honoríficos para reconocer la trayectoria de personas y entidades, y también la puesta en marcha de la página web lenguasdearagon.org.

Todo ello en el marco de un proceso de dignificación y recuperación de los derechos de las personas hablantes de las lenguas minorizadas de Aragón, en concordancia con lo establecido en las leyes y tratados internacionales que obligan al Estado español y a los gobiernos territoriales, y muy especialmente de la Carta Europea de las lenguas minorizadas del Consejo de Europa, cuyo representante en el Estado español ha estado presente en el acto.

López Susín ha puesto de manifiesto el valor inclusivo del conocimiento de esta pluralidad por parte de todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan o qué lengua hablen, y que “la recuperación del patrimonio lingüístico es tarea de todos, no solo de las Comunidades Autónomas, sino también del Estado”.

El próximo 23 de abril, con motivo del día de Aragón vamos a llevar a cabo unas lecturas públicas en aragonés y en catalán entre las 12,30 y las 13,30 horas en la Sede del Gobierno de Aragón de Zaragoza (Edificio Pignatelli).
Para ello contaremos con la presencia de Ánchel Conte y Tomás Bosque,que leerán acompañados de varias personas que se han ofrecido a participar.
El evento será transmitido en directo por Chisla Radio ( http://www.lenguasdearagon.org/Chisla-radio/)
D.G. Política Lingüística Departamento de Educación, Cultura y Deporte

Calles referidas a la geografía aragonesa contarán con doble rotulación

(cat) Montse Castán (PSOE), alcaldessa d’Ansó i presidenta de Jacetania, cedeix a la supervivència de l’aragonès després de només 3 anys d’1 hora extraescolar

El passat 9 d’abril l’alcaldessa d’Ansó i presidenta de la comarca de la Jacetania ens sorprenia amb unes declaracions en una entrevista a “elperiodidodearagon”. S’hi lamentava de la situació de la varietat de l’aragonès parlada a Ansó tot i que les “esforç que fan les institucions per preservar la llengua vernacla” !!. En ella deia que “els nens ja aprenen aragonès ansotano a l’escola i es promou de molt diferents formes, des d’obres de teatre a contes infantils, passant per l’elaboració de diccionaris que recopilen expressions i modismes“. Acabava dient que “es fan moltes coses, s’investiga, però l’ús quotidià va a menys“.

Des de “Esfendemos as Luengas” volem fer-li veure a la Montse Castán que:

-Un munt d’experts en llengües minoritzades coincideixen a subratllar que l’ensenyament a les escoles en aragonès com a llengua vehicular és fonamental i imprescindible per garantir la seva supervivència. A Aragó no es compleix.

-En el Protocol de Donostia’16 per a la garantia dels drets lingüístics signat per bona quantitat d’associacions que treballen amb les llengües minoritzades a Europa, només apareixen 4 punts, dels 185, que són complerts a Aragó.

-Que l’únic esforç que han fet les institucions a Aragó en aquests últims anys, ha estat la inclusió de la llengua aragonesa com a assignatura “Extraescolar” (voluntària) d’1 hora a la setmana. Des del curs 2013-14 a Ansó.

-Activitats com Teatre, Contes i Diccionaris de modismes, moltes vegades de manera voluntària, i altres vegades empeses pel programa “Luzía Dueso” no són prou per revitalitzar una llengua. I moltes vegades no compten amb recursos suficients, com el cas del programa “Luzía Dueso” que aquest any ha deixat 80 centres sense accés per falta de pressupost.

-Encara que el seu “Diccionari del dialecte Ansotano” és un gran treball de recull modismes o lèxic, fet amb un gran esforç voluntari. Institutciones com la que vostè presideix (Comarca Jacetania) o la que el seu partit PSOE presideix a Aragó, haurien de fer un esforç per crear materials en aragonès.

Perquè l’aragonès ja no és només una llengua de pastors, ni quatre paraules que fan gràcia. Sinó que ha de ser una llengua d’ocupació al carrer, per les institucions i en les noves tecnologies.

Per acabar, ens preguntem quina seria la situació del castellà si hi hagués un lloc on, després de segles de minorització, només s’ensenyés 1 hora a la setmana de manera extraescolar.

Esfendemos as Luengas

Web: http://esfendemosasluengas.wordpress.com

Twitter: @esfende_las

Facebook: https://facebook.com/esfendemos.asluengas

El director general de Política Lingüística del Gobierno de Aragón, Ignacio López Susín, dará a conocer este viernes en Madrid la situación lingüística en la comunidad y en especial del aragonés, una de las lenguas menos conocida y que se encuentra en mayor peligro de desaparición.

Será durante su intervención en el IV Seminario Multidisciplinar sobre el Plurilingüismo en España que se desarrollará en el Senado con el objetivo de estudiar la realidad lingüística del país.

Fuentes del Gobierno de Aragón apuntan en un comunicado que además del castellano y las lenguas oficiales de las comunidades autónomas, conviven en España otras lenguas, como el aragonés, el catalán de Aragón o el asturiano y el gallego-asturiano, que están reconocidas y protegidas oficialmente, mientras que otras, como el portugués en Extremadura o diferentes dialectos árabes en Ceuta y Melilla, no lo están.

Origen: · PUBLICADO EL PROTOCOLO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA – Lenguas de Aragón

Origen: · JORNADAS DE LENGUAS DEL PIRINEO – Lenguas de Aragón

Origen: El català i l’aragonès, presents al Sant Jordi a Saragossa. | Mas de Bringuè

El català i l’aragonès, presents al Sant Jordi a Saragossa.

dragon

Dins dels actes que el Govern d’Aragó ha organitzat durant tota aquesta setmana  en torn al 23 d’abril, el mateix dia de Sant Jordi,  a l’edifici Pignatelli de Saragossa, els visitants podran trobar un estudi mòbil de Chisla Ràdio que transmetrà, en directe, la lectura de poemes de Ánchel Conte (en aragonès) i Tomás Bosque (en català), amb la presència dels dos autors. Les lectures començaràn a partir de les 12,30.

El dia 24 L’Orquestina del Fabirol cantarà en aragonès a les 11 del matí en aquest mateix edifici.

Publicat a la columna Viles i Gents, de La Comarca (versió extensa). 5/4/2017.

Animalisme, mascotisme, peluchisme

Natxo Sorolla

Grist (Eriste), vall de Benasc, gener, nevat. A la porta d’un Hotel tenen un gos que mire com passe la gent. Algú penge la foto a un espai de denúncia en línia, i escomence una campanya contra l’Hotel pel patiment de l’animal. Los propietaris expliquen que el gos està en bones condicions, que és una raça adaptada al clima, i que preferix l’aire lliure que estar tancat. És com explicar que les vaques no passen fred per dormir a la intempèrie. No són dèbils. No són “humans”. Però alguns continuen la crítica: lo gos té cara trista. És com parlar a una paret. Lo que interpreten com ulls tristos és allò que identifique la pròpia raça del gos. Atribuixen característiques dels humans als gossos. Humanitzen lo gos.

En una línia diferent, però tan similar, a vegades compartixco un vídeo dels raders robots que desenvolupen les filials de Google. Tenen aspecte humà. Són com un Terminator humanitzat. Caminen per la neu mantenint l’equilibri. I els enginyers los posen a prova espentejant-los per a caure a en terra. Quan cauen, lo públic sol sospirar: ai pobre! Uh, són robots!

En un món regnat per les necessitats materials, com menjar o tindre un puesto a on dormir, la discriminació ere quotidiana. Però quan los humans vam superar estes penúries, a base d’avenç tecnològic i científic, lo marge de seguretat personal se va incrementar. I mos vam poder preocupar per altres coses, allò que es diu valors postmaterials.

D’unes societats que discriminaven entre el natres  civilitzat i els altres bàrbars, i per tant dominades pel racisme, vam passar a la igualtat dels drets civils. D’una societat dominada pels hòmens ham tendit, lentament, però sense pausa, a la igualtat de gèneres. D’una societat a on los xiquets tenien totes les obligacions ham passat a una societat a on los xiquets tenen tots los drets. I d’una societat que tracte els altres animals com a objectes tendim a canviar cap a l’animalisme.

Este animalisme identifique el sofriment animal, i per tant, promou l’extensió de certs drets als animals. Per a evitar la crueltat animal s’ha edificat una estructura normativa, en lo colofó de les lleis de benestar animal, que tant d’impacte tenen sobre les granges al Matarranya. També s’ha ampliat la base de població vegetariana i vegana, o la prohibició de les corregudes de bous. Tots estos corrents són conseqüència de com los humans mos identifiquem, no només en lo sofriment de qualsevol persona, si no també en lo sofriment dels animals.

Però em pareix molt més interessant, encara, la identificació de valors pròpiament humans en animals. A este corrent alguns l’han denominat mascotisme. S’ha dividit en dos dels animals domèstics. Uns los ham industrialitzat per a la producció de carn (vaques, gorrinos) i els altres los ham condemnat a fer-mos companyia i donar-mos amor a canvi de drets “humans” (gossos, gats). Als dos los ham desanimalitzat. Una idea que tinc que agrair a Alberto Gasquet.

I encara és més radical la versió ortodoxa: lo peluixisme (peluchismo). Un corrent que té als humans com a centre de l’univers, i que desconeix l’entorn i la natura. Atribuix totes les característiques humanes als animals, com si foren peluixos. Les mascotes són vertaders objectes de culte: menjar especial, medicaments per al pèl o roba per a que no passon fred.

Origen: Lenguas minoritarias en Europa y estandarización | Cursos de verano

Jaca

Fecha evento:
19/07/2017 to 21/07/2017
Director/Directores:
Javier Giralt Latorre, Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza, y Framcho Nagore Laín, Profesor Titular de la Universidad de Zaragoza.
Horas lectivas presenciales:
15
Precio de la matrícula:

Tarifa general: 120 €
Tarifa reducida: 100 €

Objetivos:

Hablar de normativización de lenguas minoritarias supone tener presente que nos referimos a lenguas que han estado desposeídas de las prerrogativas y del apoyo que otras (mayoritarias) han tenido por parte de un estado. Después de haber vivido épocas de normalidad en sus respectivos territorios, dichas lenguas se han convertido en lenguas minorizadas, es decir, en lenguas que se han visto privadas de alguno de los derechos o las funciones habitualmente reconocidos a las lenguas normalizadas.

En esa situación se hallan dos lenguas propias de la Comunidad Autónoma de Aragón: el aragonés y el catalán. Y, aunque es cierto que Aragón se halla inmerso actualmente en un incipiente proceso de normalización de dichas lenguas, existen obstáculos que dificultan el camino emprendido: en el caso del aragonés, la carencia de una norma estándar; en el caso del catalán, la aceptación de un estándar que no refleja suficientemente las especificidades diatópicas del territorio.

Este curso pretende ofrecer un acercamiento a los procesos de normativización que han experimentado y todavía experimentan algunas de las lenguas minoritarias de Europa más próximas a la Comunidad Autónoma de Aragón (gallego, asturiano, euskara, occitano, catalán) con el fin de conocer cómo se ha procedido en cada caso para resolver cuestiones como:
1) La grafización o representación gráfica del sistema fonológico.
2) La estandarización propiamente dicha o creación de un modelo más o menos uniforme supradialectal y no marcado socialmente, que será el que se utilice fundamentalmente en las relaciones de tipo formal (debe afectar tanto al sistema fonético-fonológico, como al morfosintáctico y al léxico-semántico).
3) La modernización, sobre todo léxica, que dé repuesta a las necesidades comunicativas y expresivas de la vida actual.

Programa:

Miércoles, 19 de julio

16:00 h.        Lenguas minoritarias y estandarización (1)
18:00 h.        El proceso de estandarización del occitano (2)

Jueves, 20 de julio

10:00 h.        El proceso de estandarización del gallego (3)
12:00 h.        El proceso de estandarización del euskera (4)
16:00 h.        El proceso de estandarización del asturiano (1)
18:00 h.        El proceso de estandarización del catalán (5)

Viernes, 21 de julio

10:00 h.        La estandarización del aragonés (6)
12:00 h.        Política lingüística en Aragón: estado de la cuestión (7)
13:30 h.        Clausura del curso (8) (6)

Ponentes:

1.    Ramón d’Andrés Díaz (Universidad de Oviedo)
2.    Jordi Suïls Subirà (Universitat de Lleida)
3.    Francisco Fernández Rei (Universidad de Santiago de Compostela)
4.    Pello Salaburu Etxeberría (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea)
5.    F. Xavier Lamuela García (Universitat de Girona)
6.    Francho Nagore Laín (Universidad de Zaragoza)
7.    José Ignacio López Susín (Gobierno de Aragón)
8.    Javier Giralt Latorre (Universidad de Zaragoza)

Alumnado:

• Profesores de los diferentes niveles educativos, especialmente los vinculados a las áreas de Lengua y Literatura, y a las lenguas de Aragón o interesados en ellas.
• Alumnado universitario del ámbito de la filología, educación, humanidades, sociología, antropología, etc.
• Profesionales interesados en ejercer como como investigadores en torno a las lenguas minoritarias de Aragón.
• Público general.

Reconocimiento de créditos:

Solicitado el reconocimiento como créditos ECTS o créditos por las Actividades universitarias culturales por la Universidad de Zaragoza.

Solicitada la homologación para la Formación Permanente del Profesorado.

Procedimiento de evaluación:

• Los asistentes que quieran optar a convalidar el Curso por créditos de libre elección deberán realizar una reseña por cada una de las sesiones.
• En la reseña deberán sintetizar los contenidos aprendidos en cada una de las sesiones y reflexionar sobre ellos, aportando una opinión personal.
• Dicha reseña tendrá una extensión aproximada de 2.000 palabras (unos 12.300 caracteres con espacios).
• Se valorará la capacidad de comprensión y análisis de las ideas principales expuestas en las diferentes sesiones.
• Los directores del curso serán los encargados de evaluar las reseñas.

Alojamiento:

Alojamiento
Residencia Universitaria de Jaca, C/Universidad, 3 22700 JACA.
Precio del alojamiento durante el curso: 65,99 € (consultar información en el enlace Sedes).
Consultas y reservas de alojamiento:
Web http://www.unizar.es/resijaca
Tfno.: 974 36 01 96, e-mail: resijaca@unizar.es

Se convocan diversos cursos de formación correspondientes al Plan de Formación del año 2017.
Desde la Dirección General de Política Lingüística se impulsa el siguiente curso que se celebrará en el mes de mayo en Zaragoza:
 Introducción al aragonés y su utilización en la Administración. 
Con él se pretende que los funcionarios del Gobierno de Aragón vayan conociendo la realidad de la lengua aragonesa

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: